Energieneutraal bouwen, wat zijn de voordelen en mogelijkheden?

Garden Centre 10

In de herziene Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (2010/31/EU) van mei 2010 staat dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutraal gebouwd moeten worden. Wat dit allemaal inhoudt, wat de voordelen en alle mogelijkheden zijn, leest u hieronder.

Wat houdt ‘energieneutraal’ in?

Dit betekent dat het energiegebruik van een gebouw door fossiele brandstoffen wordt gecompenseerd door daar geproduceerde duurzame energie. Dus zelf de energie opwekken die nodig is voor het gebouw. Denk hierbij aan het verwarmen en koelen, verlichting en warm water en de ventilatie. Energieneutraal betekent dus niet dat er geen fossiele brandstoffen gebruikt mogen worden.

Redenen om energieneutraal te bouwen

Ook al is het een richtlijn vanuit de Europese Unie, energieneutraal bouwen heeft meerdere voordelen!

  • zeer lage energiekosten
  • waardevast - Duurzame kantoren blijken uit onderzoek, nu al een relatief hoge (huur)opbrengst hebben.
  • beter voor het milieu*
  • imagoversterkend

Wat betekenen de termen EPC en BENG?

EPC staat voor de Energieprestatiecoëfficiënt. Dit is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft. Deze wordt bepaald door berekeningen in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 (utiliteitsbouw) en NPR 5128 (woningbouw) vervangt.

BENG is de afkorting voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dit is de vernieuwde EPC berekening. Deze is vanaf 2020 verplicht.

Waarom wil de EU dat we energieneutraal bouwen?

De belangrijkste reden om de eisen zo aan te scherpen is dat 40% van het totale energiegebruik in de EU komt voor rekening van gebouwen. Door het energiegebruik in de gebouwde omgeving sterk te reduceren en ook het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te verlagen, zal op den duur in belangrijke mate de energieafhankelijkheid verminderen en dus de CO2 -uitstoot aanzienlijk verlagen. Door de energiebesparing kan men de stijgende woonlasten en huisvestingskosten in de hand te houden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Op een energiezuinige manier de ideale binnentemperatuur realiseren

Optimale klimaatbeheersing is één, maar de ideale binnentemperatuur op een energiezuinige manier realiseren is een andere opgave. Ook daarin zijn we thuis. In vele projecten zijn succesvolle ervaringen opgedaan met technieken als bijvoorbeeld warmte- en koudeopslag, warmtepompen, zonnepanelen en vergaand isolerende materialen. Bij overcapaciteit in de eigen energievoorziening kan het tuincentrum zelfs gaan fungeren als energiecentrale die stroom terug levert aan het net!

Glasconstructie ideaal voor juiste binnenklimaat

Veel mensen denken onterecht dat een glasconstructie lastiger op temperatuur te houden is, dan een gewoon gebouw. Toch is dat niet waar. Onze glasconstructies zijn voornamelijk publiekstoegankelijke gebouwen, waardoor deze beter gebouwd zijn dan de productiekassen voor bloemen en groente. Zo is onze SP Venlo constructie bij uitstek geschikt om het juiste binnenklimaat te realiseren en te beheersen, zoals het 11 meter hoge atrium dat wij voor VB hebben gerealiseerd. Dit wordt onderschreven door het feit dat het pand een GPR certificaat** heeft behaald met enorm hoge scores (tussen de 7,9 en 8,8) waardoor het tot de top van Nederland behoort wat betreft duurzaamheid.

Bijzondere constructie met vele voordelen

De hoogwaardige geïsoleerde profielen met dubbel glas zorgen voor een betere isolatie. Daarnaast zorgen optimaal afgestelde natuurlijke ventilatie (ontluchter) en het bewegende scherm voor een ideaal binnenklimaat. Naast dit grote voordeel heeft deze bijzondere constructie nog vele andere voordelen, zoals efficiëntie, flexibiliteit, gemak en betrouwbaarheid.

Investering snel terug verdienen

Doel is natuurlijk om zo snel mogelijk uw investering terug te verdienen. Door de subsidies die er zijn voor deze investeringen en de hoogte van de energieprijzen is deze tijd aanzienlijk verkort. En hoe beter de vormgeving van verschillende bekledingsmaterialen als paneeldikte, driedubbele beglazing, geïsoleerde plinten en dakgoten, hoe korter de afschrijvingsperiode. Zo wordt uw tuincentrum energiezuiniger en de economische waarde beter.

Al met al dus vele mogelijkheden en voordelen. Benieuwd hoe wij u hiermee kunnen helpen?

 

* 40% van het totale energiegebruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen; laag energiegebruik betekent lage CO2-uitstoot, zo houden we de klimaatverandering binnen de perken.

** GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Het is een methode om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen aan de hand van gemaakte ontwerpkeuzes. Hierbij kijk je naar vijf thema's: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.